Zasady bezpieczeństwa

W ProGun Tac. przykładamy szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa, wyznając zasadę safety first, dlatego korzystając ze strzelnicy jesteście pod stałą opieką naszych wyspecjalizowanych instruktorów. Ważne jest, abyś ty również zapoznał się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, ponieważ strzelanie z broni przy użyciu ostrej amunicji nawet przy najlepszej opiece instruktorskiej, wciąż rozrywka niebezpieczna. Nie wolno, więc ignorować zasad bezpieczeństwa, ponieważ nie stosując ich stwarzamy zagrożenie zarówno dla siebie, jak i otoczenia.

Zapoznaj się z regulaminem strzelnicy
Każda strzelnica posiada swój regulamin, który zresztą warto przeczytać, ponieważ oprócz podstawowych informacji o zachowaniu i bezpieczeństwie znajdziesz tam szczegółowe wytyczne zastosowane na potrzeby danego obiektu. Do wszystkich zasad zawartych w regulaminie musisz się bezwzględnie stosować.

Regulamin wrocławskiej strzelnicy ProGun Tac. znajdziesz w zakładce REGULAMINY, jest on również dostępny w formie fizycznej w obiekcie.

Bezwzględnie słuchaj komend instruktora
Pamiętaj również o tym, że zawsze podczas strzelania wyznaczona jest jedna osoba, która „prowadzi strzelanie”. Nie ma znaczenia, czy ty lub inna ze strzelających osób ma pozwolenie na broń czy dłuższy staż jej obsługi i użytkowania. Zawsze należy słuchać komend i zaleceń osoby prowadzącej strzelanie. To ta osoba decyduje, kiedy należy przerwać ogień, rozładować broń, kiedy wreszcie można podejść do tarczy i sprawdzić swój wynik. Dopóki nie padnie odpowiednia komenda, nie wolno Ci rozpocząć strzelania czy też wyjść przed linię ognia.

Nie wolno Ci również manipulować przy broni, jeżeli na przedpolu znajdują się ludzie. Jest to zasada bezwzględnie obowiązująca i nie ma znaczenia, czy ile razy upewniłeś się czy broń jest bezpieczna i rozładowana. Dopóki ktokolwiek znajduje się na linii ognia, broń powinna pozostać w kaburze lub na stanowisku strzeleckim. Do ręki możesz ją wziąć dopiero, gdy padnie wyraźna komenda: „można strzelać”.

Korzystaj ze środków ochrony
Nie ma znaczenia czy na strzelnicy jesteś towarzysko, by popatrzeć jak znajomi radzą sobie z bronią palną, czy też jesteś tutaj, aby samodzielnie strzelać do tarcz- zawsze musisz stosować ochronniki słuchu. Nie ma znaczenia, kto pociąga za spust wystrzał z broni zawsze powoduje huk, który może mieć bardzo negatywny wpływ na narząd słuchu niezależnie od tego w jakiej odległości od wystrzału się znajdujesz.

Pamiętaj również o odpowiedniej ochronie dla wzroku. Zwykłe okulary korekcyjne mogą być tutaj niewystarczające, gdyż rozgrzana od wystrzału łuska może wpaść za okular, uderzając prosto w oko. Skorzystaj z profesjonalnych okularów ochronnych, które wystarczająco dobrze przylegają do twarzy, chroniąc twoje oczy przed uderzeniem łusek, odłamków lub innych niespodziewanych elementów.

Najważniejsza komenda: przerwij ogień!
Nie ma znaczenia z jakiej broni strzelasz, ile naboi pozostało ci w magazynku, ani jakie masz doświadczenie z nią doświadczenie. Zawsze musisz zaprzestać strzelania, gdy padnie komenda: „przerwać ogień”. Co ważne, jest to komenda, którą może wydać dowolna osoba na strzelnicy, nie tylko osoba prowadząca strzelanie. Wynika to z faktu, że ktoś poza osobą prowadzącą strzelanie może dostrzec coś, co zagraża życiu bądź zdrowiu innych (lub swojego). Nie ma wówczas ani czasu, ani miejsca, na informowanie prowadzącego strzelanie o zaistniałej sytuacji, aby dopiero ten rzucił odpowiednią komendę. Dlatego pamiętaj: gdy widzisz, że dzieje się coś niepokojącego-korzystaj z tej komendy, a gdy sam ją słyszysz, bezwzględnie się jej podporządkuj.

Nie celuj z broni w człowieka
Nigdy, ale to nigdy nie wolno ci wymierzyć broni w kierunku człowieka. Nawet jeśli trzykrotnie sprawdziłeś czy broń jest rozładowana. Od początku wypracuj nawyk, aby lufa twojej broni nigdy nie była wycelowana w drugą osobę. Język spustowy broni jest naprawdę czuły i wystarczy niewielki ruch, aby doprowadzić do wypadku.

Nie dotykaj broni bez wyraźnej zgody
Dopóki nie padnie wyraźna zgoda czy komenda, aby wziąć broń do ręki- nie bierz jej. Skoro osoba prowadząca strzelanie nie wydała takiego pozwolenia, najwyraźniej miała ku temu odpowiedni powód.

Kontroluj status swojej broni
Na bieżąco sprawdzaj stan swojej broni. Kontroluj czy jest rozładowana i bezpieczna, czy jednak jest gotowa do strzału, a tym samym może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jeśli broń jest nabita, pod żadnym pozorem nie wolno ci jej odłożyć. Nigdy nie odkłada się załadowanej broni na stanowisku strzeleckim! Broń można odłożyć dopiero, gdy jest rozładowana, z odłączonym magazynkiem i lufą skierowaną w kierunku pola tarczowego.

Trzymaj palec poza językiem spustowym
Język spustowy jest bardzo czuły, wystarczy delikatny ruch palca, aby broń wystrzeliła. Dlatego ważne jest, aby palec na języku spustowym umieszczać dopiero po komendzie instruktora tuż przed oddaniem strzału. W innym przypadku bardzo łatwo o przypadkowy wystrzał, a więc i o zagrożenie życia i zdrowia innych osób przebywających na strzelnicy.

Zapoznaj się również z zasadami B.L.O.S., których wyczerpujący opis znajdziesz w zakładce BLOG.